Naši autoři

Toto okénko vám přiblíží lidi, kteří stojí za úspěchy našeho projektu. Autoři pro vás hry nejen vymýšlejí, ale většinou i vyrábějí. Jelikož všichni naši autoři vám své hry nabízí za výrobní náklady, prolitý pot při vývoji a výrobě kompenzují vaše kladné ohlasy a zpětné vazby. Děkujeme!

© Zátka Games